CBTT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và ngày Đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội

 https://www.mediafire.com/file/1o2udsrljdmqwyd/Bản+ký.CBTT+triệu+tập+ĐHĐCĐ+2022.pdf/file