CBTT Hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 https://www.mediafire.com/file/qlqd0yms4uzaka0/Bản+ký-CBTT_Huy+ngay+ĐKCC+để+thực+hiện+quyền+tham+dự+ĐHĐCĐ+2022.pdf/file