Công bố thông tin Báo cáo quản trị năm 2021

 https://www.mediafire.com/file/v6qcx1xwfn64hwy/Bản+ký+-+CBTT+bao+cao+quan+tri+nam+2021.pdf/file