Công bố thông tin về việc hủy thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Nghị quyết số 466/NQ-HĐQT ngày 19/10/2021

 https://www.mediafire.com/file/fg3c6cw8bbolmy0/Bản+ký.CVD+228_0001.pdf/file