Công bố thông tin bổ sung báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2021

 https://www.mediafire.com/file/agxdq4l61hrfmva/Bản+ký.CVD+227_0001.pdf/file