Công bố thông tin về Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

 https://www.mediafire.com/file/lbax0ep8ooqagat/Bản+cung+cấp+TT+về+quản+trị+6T2021-Bản+ký.pdf/file

https://www.mediafire.com/file/3d8ocn42in9cnea/Báo+cáo+tình+hình+quản+trị+6T2021-Bản+ký.pdf/file