Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017:
https://www.mediafire.com/file/lpiez5t0p3v6010/HUD1+-+BCTN+2017.pdf