Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Hồng Lĩnh - Giám đốc Chi nhánh 2
Thông tin người liên quan và thông tin ông Lê Hồng Lĩnh:
https://www.mediafire.com/?oe55v8o2zkn3bdv
https://www.mediafire.com/?3mz3pk6avy6x62x