Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Chi nhánh 1