Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty


Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty HUD1 kể từ ngày 16/06/2017: