Bản cung cấp thông tin của Bà Lê Phương Anh( người nội bộ mới)

Bản cung cấp thông tin của bà Lê Phương Anh - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 ( người nội bộ mới):
http://www.mediafire.com/file/j39y3cczoxz1tnb/Ban_cung_cap_thong_tin_ba_Le_Phuong_Anh.pdf