Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017(File download):
http://www.mediafire.com/file/92yjfg2krit6w75/new_doc_147.pdf

 
lăng mộ đá toyota thanh hóa