Quyết định về việc trả cổ tức năm 2015

Quyết định về việc trả cổ tức năm 2015 File download:
http://www.mediafire.com/download/8yybv4rfdfddlxl/Q%C4%90_TRA_CO_TUC_2015.pdf