Báo cáo tài chính Q2 năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ và hợp nhất Q2 năm 2016 File download:

http://www.mediafire.com/download/63d261f55tpvmv9/HUD1_-_BCTC_hop_nhat_Quy_2_nam_2016.pdf
http://www.mediafire.com/download/dsm2j2871t4b2yc/HUD1_-_BCTC_Cong_ty_me_Quy_2_nam_2016_%281%29.pdf