ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Đức Hùng - Tổng giám đốc Tổng công ty HUD; Ông Đặng Hồng Quang - Phó Ban Tổ chức nhân sự; Ông Đỗ Duy Đông - Phó Ban Kế hoạch Tổng hợp; Nguyễn Đức Hiếu - Phó Ban xây lắp; Dương Đình Hùng - Phó Ban Đầu tư; Nguyễn Ngọc Liêm - Phó Chánh văn phòng; phía Công ty HUD1 có ông Nguyễn Văn Dân – Chủ tịch HĐQT; ông Dương Tất Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD cùng các ủy viên HĐQT và đại diện các cổ đông được triệu tập tại Đại hội.
         Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát; Phương án  phân chia lợi nhuận năm 2015; Sửa đổi điều lệ công ty…

        Năm 2015 dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của Tổng công ty, các các cấp các ngành Trung ương và địa phương, CBNV Công ty HUD1 đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ với tổng giá trị SXKD đạt 710 tỷ đồng (Bằng 101,4% KH), doanh thu 603,9 tỷ đồng (Bằng 102,4% KH), lợi nhuận trước thuế đạt 10,7 tỷ đồng (Bằng 100,2% KH), nộp ngân sách 36,8 tỷ đồng (Bằng 147% KH), cổ tức dự kiến 6%.
        Trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Tổng công ty HUD,Công ty HUD1 đã xây dựng KH 05 năm 2016-2020 và năm 2016 theo sát thực tế thị trường và năng lực, tập trung đổi mới quản trị, phát huy thế mạnh trong xây lắp, tham gia đấu thầu các công trình có hiệu quả, trong đầu tư sẽ tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư tại dự án 176 Định Công (Hà Nội) để có thể khởi công trong quý III/2016… Công ty xác định KH năm 2016 sẽ đạt tổng giá trị SXKD 650 tỷ đồng, doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8,5 tỷ đồng, nộp ngân sách 30 tỷ đồng. Bảo đảm việc làm và đời sống ổn định cho CBNV toàn Công ty.
            
        Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Tổng giám đốc Tổng công ty đã biểu dương nỗ lực của CBNV Công ty HUD1 vượt lên khó khăn chung hoàn thành KH năm 2015. Đồng chí nhất trí với các nhiệm vụ, giải pháp của Công ty HUD1 đề ra để hoàn thành KH SXKD năm 2016. Đồng chí đề nghị Công ty HUD1 tiếp tục phát huy thế mạnh của Công ty trong lĩnh vực xây lắp, tham gia đấu thầu và thắng thầu thêm trong các công trình mới. Công ty cũng cần tăng cường củng cố bộ máy, nâng cao năng lực quản trị, tăng năng suất lao động. Đồng chí cam kết Tổng công ty sẽ  tiếp tục hỗ trợ Công ty nhiều mặt, nhất là thực hiện tốt công tác đầu tư dự án mới trong năm 2016, góp phần nâng cao vị thế, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành KH năm 2016 và giai đoạn 2016-2020. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông HUD1 năm 2016
Tài liệu download:
http://www.mediafire.com/download/c4jaj1v1b9ao1re/450_NQ_%C4%90H%C4%90C%C4%90_2016.pdf
http://www.mediafire.com/download/8oovzgqv7r3h7v2/BB_H%E1%BB%8CP_%C4%90H%C4%90C%C4%90_N%C4%82M_2016.pdf