Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên HUD1 và các tài liệu kèm theoDownload tài liệu:
http://www.mediafire.com/download/40mlau2mggvofyo/Tai_lieu_dinh_kem.rar