Thông báo số: 434/CV-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

http://www.mediafire.com/download/0otjc8zsjo090j4/Ngay_dang_ky_cuoi_cung.pdf