Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và kiểm toán công ty Mẹ năm 2015


http://www.mediafire.com/download/2vyc4ykh331ww29/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_hop_nhat_nam_2015.pdf

http://www.mediafire.com/download/l4u2o4wtudxhla7/HUD1_-_BCTC_kiem_toan_Cty_me_nam_2015.pdf