CÔNG TY TỔ CHỨC CHO CBCNV ĐI DU XUÂN ĐẦU NĂM 2016

Để đón chào một năm mới "AN KHANG THỊNH VƯỢNG", ngày 19/02/2016 Công ty và Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tổ chức buổi du Xuân đầu năm cho toàn thể CBCNV tại khu di tích lịch sử Côn Sơn – Kiếp Bạc thuộc địa phận tỉnh Hải Dương.