Báo cáo tài chính trước kiểm toán Q4/2015

http://www.mediafire.com/view/xwrwnbr1w17sx9i/HUD1_-_BCTC_hop_nhat_Q4_nam_2015.pdf
http://www.mediafire.com/view/qu2hg2u7q0t2jo6/HUD1_-_BCTC_Cty_me_Q4_nam_2015.pdf