Đội văn nghệ Công ty HUD1 tham gia hội diễn văn nghệ

Ngày 29/9/2009, Tại nhà văn hóa bán đảo Linh Đàm, đội văn nghệ Công ty HUD1 đã tham gia hội diễn với 4 tiết mục đặc sắc đạt các thành tích sau:
- Giải nhì toàn đoàn
- Giải nhất đồng ca bài Ca ngợi tổ quốc
- Giải nhì Múa công
- Giải nhì đơn ca nam bài Tiếng hát giữa rừng Pắc Pó
- Giải ba tam ca nam bài Hà Nội niềm tin và hy vọng
Ba tiết mục được chọn công diễn tại buổi Sơ kết 9 tháng đầu năm 2009, tại nhà văn hóa Bán đảo Linh Đàm là: bài Ca ngợi tổ quốc, Múa công và Tiếng hát giữa rừng Pắcbó.