Báo cáo tài chính Q4 năm 2013

https://www.mediafire.com/?h9tsese6a87fiyf (BCTC Q4/2013 HUD1)