Báo cáo tài chính HUD1 Q4/2013 hợp nhất

http://www.mediafire.com/view/ii84b5q84q4t6ek/HUD1_-_BCTC_Q4_nam_2013_hop_nhat.PDF