Văn phòng làm việc và trung tâm thương mại 19 Lê Hữu Lập - Thanh Hóa


Văn phòng làm việc và trung tâm thương mại 19 Lê Hữu Lập - Lam Sơn - Thanh Hóa
Phần cọc khối nhà 3 - 5 tầng
- Giá trị: 6,0 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 90 ngày từ tháng 12/2009 đến tháng 02/2010
Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị khối nhà 3 - 5 tầng
- Giá trị: 40,7 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 305 ngày từ tháng 05/2010 đến tháng 02/2010