Trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội


Xây dựng trụ sở làm việc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Nội
- Tòa nhà 02 tầng hầm và 07 tầng nổi
- Giá trị: 56,1 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 645 ngày từ tháng 01/2010 đến tháng 10/2011
- Vị trí xây dựng: Số 4B - Lê Thánh Tông - Hà Nội