Thi công tuyến cáp ngầm 22KV và các trạm biến áp 22/0,4KV cấp điện cho khu đô thị Việt Hưng - Hà Nội

Thi công tuyến cáp ngầm 22KV và các trạm biến áp 22/0,4KV cấp điện cho khu đô thị Việt Hưng - Hà Nội
- Giá trị: 33,0 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 05/2008 đến 10/2008