Thi công cấp điện hạ thế cho các lô CT13, CT14, CT16 - Khu đô thị mới Việt Hưng - Hà Nội

Thi công cấp điện hạ thế cho các lô CT13, CT14, CT16 - Khu đô thị mới Việt Hưng - Hà Nội
- Giá trị: 16,9 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 02 tháng kể từ tháng 11/2006 đến tháng 01/2007