Nhà máy xi măng Sông Thao - Phú Thọ

Nhà máy xi măng Sông Thao - Phú Thọ
Thi công khu nhà hành chính, kho đá vôi, khu phụ gia tổng hợp
- Giá trị: 175,1 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 2005 - 2010