CÔNG TRÌNH CHUNG CƯ CT20C VIỆT HƯNG

                              Công trình Chung cư CT20C Việt Hưng
                                                   Địa điểm: Việt Hưng - Long Biên - H à Nội
                                                              Diện tích xây dựng: 904m2
                                                               Quy mô: 12 tầng, cao 44m