CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

Hội đồng quản trị
1
     Ông Dương Tất Khiêm
Chủ tịch  Hội đồng quản trị
2
     Ông Lê Thanh Hải 
     Uỷ viên HĐQT 
3
Ông Lê Đắc Hiếu 
Uỷ viên HĐQT 

Ban giám đốc
1
Ông Nguyễn Việt Phương 
Giám đốc Công ty
2
Ông  Trân Vũ Anh 
Phó Giám đốc Công ty
3.3 Các phòng ban công ty
1
Phòng Tổ chức lao động và Văn Phòng Công ty 

2
Phòng Kinh tế Kế hoạch
3
Phòng Tài chính Kế toán

4
Phòng Quản lý Xây lắp

5
Phòng Đầu tư

Công ty con, các Ban và Đội xây dựng ,
Công ty con trực thuộc
1
Công ty CP Xây dựng 101 (HUD101)

Địa chỉ: Số 158 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại/Fax: 04 38689810/ 04 38689810
2
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 1.02 (HUD1.02)

Địa chỉ: Số 1 – Lô J – P. Bình Trưng Đông – Q. 2 – Hồ Chí Minh

Điện thoại/ Fax: 08 37 437 541/ 08 37 432 907
3
Liên doanh góp vốn Công ty CP kiến trúc và xây dựng CIC-DERCOR
Địa chỉ: Tầng 1, CT4 - Mỹ Đình II - Từ Liêm - Hà Nội
Điện thoại/ Fax: 043 787 1101/ 043 787 1102

Các Ban quản lý Dự án
1
Ban Quản lý Dự án 176 Định Công 
Các Ban điều hành Dự án

1
Ban điều hành công trình nhà A5, A6 Ký túc xá sinh viên Khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, Hà Nội

Các đội trực thuộc
1
Đội xây dựng 101
7
Đội xây dựng 110
2
Đội xây dựng 102
8
Đội xây dựng 111
3
Đội xây dựng 105
9
Đội xây dựng 116
4
Đội xây dựng 106
10
Đội xây dựng 118
5
Đội xây dựng 108
11
Đội xây dựng 119
6
Đội xây dựng 109
12
Đội xây lắp điện nước