Cấp điện trung thế Trạm biến áp TBA7 - Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Cấp điện trung thế Trạm biến áp TBA7 - Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội
- Giá trị: 4,3 tỷ VNĐ
- Tiến độ: 60 ngày từ tháng 3/2010 đến tháng 5/2010