Cải tạo, mở rộng Xưởng sản xuất

Cải tạo, mở rộng Xưởng sản xuất thuốc viên chống sốt rét đạt tiêu chuẩn GMP Asean - Công ty Dược liệu Trung ương 1