Báo cáo tài chính Q3/2014 HUD1

http://www.mediafire.com/view/2fkddn4y8l1fxkj/HUD1_-_BCTC_Q3_nam_2014.pdf

http://www.mediafire.com/view/ho8ndg0zz9l4lo5/HUD1_-_BCTC_Q3_nam_2014_hop_nhat.pdf