Công văn 293/QĐ-HĐQT về vấn đề sửa điều lệ Công ty HUD1

http://www.mediafire.com/view/22c883xcbpcf4e4/Sua_dieu_le_Cong_ty_HUD1.pdf