CÔNG TRÌNH HUDTOWER

CÔNG TRÌNH CT2 MỸ ĐÌNH 1

DỰ ÁN BIỆT THỰ VIỆT HƯNG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa và các giấy tờ kèm theo

 1. Công bố thông tin:


2. Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: Download tại đây

3. Giấy chứng nhận đang ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần lần 8:

4. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1: Download tại đây


Báo cáo tài chính đã ký số Q3/2021

 - Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2021 Download tại đây

- Báo cáo tài chính Công ty Mẹ Q3/2021 Download tại đây

Thông báo: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp